ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР-ОФЕРТА НА НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ.
Редакція договору від 16 квітня 2015р Текст Оферти, викладений нижче, адресований будь-якій фізичній особі, іменованій надалі «Користувач», і є офіційною публічною пропозицією ФОП - фізичної особи підприємця Ворохаєва С.І., діючого на підставі виписки з ЄДР від 17.04.2015, реєстраційний номер 3009513282, іменованого надалі «Оператор».


Оператор використовує платформу під назвою http://osvita-online.com.ua на підставі Договору №1 від 20.04.2015 з власником і право набувачем інформаційного контенту платформи - ТОВ «Освіта-Онлайн». Оператор свідчить і гарантує Користувачеві, що надання послуг платформи «Освіта-Онлайн» здійснюється на законних підставах та він має всі права у власників контенту на надання таких інформаційних послуг. «Користувач» і «Оператор», надалі іменовані «Сторони», укладають договір на надання послуг відповідно до чинного законодавства України, що регламентує порядок надання послуг та зобов'язання, що виникають у зв'язку з цим між Оператором і Користувачем.

 1. Загальні положення

 Для використання Послуги і (або) Додаткових Послуг, що надаються Оператором, Користувачеві необхідно прийняти даний Договір, що підтверджується натисканням активної кнопки «Я приймаю умови угоди», у відповідному полі цього Договору. В іншому випадку Користувач не має права користуватися інформаційними Послугами, які надаються Оператором з використанням інформаційного контенту, розміщеного на Платформі. Цей Договір між Користувачем і Оператором за формою його укладення є Публічним Договором оферти (ст. Ст. 633, 641 Цивільного кодексу), умови якого визначені нижче по тексту і можуть бути прийняті Користувачем не інакше як після уважного вивчення його тексту, шляхом приєднання врегульованого ст. 634 ЦКУ до цього Договору в цілому, без виключень і будь - яких застережень.
З урахуванням постійного і динамічного розвитку Послуг, поповнення інформаційного контенту, і (або) Додаткових Послуг, які пропонуються Оператором, в програмному забезпеченні, його функції і компонентах, у формі і вигляді надання Послуг, на сайті Оператора та у всіх матеріалах, інформації, умовах, текстах, програмах, модулях і компонентах, інтерфейси, графічному оформленні, в усьому іншому, що так чи інакше пов'язано з наданням Послуг Оператором, відбуваються постійні зміни. Відповідно, Оператор може в будь-який час змінювати умови цього Договору. Будь-які зміни до справжніх умов Договору будуть відображатися на сторінці:http://osvita-online.com.ua/local/staticpage/view.php?page=termsofservice , а використання (продовження використання) Користувачем інформаційними послуг Оператора, після внесення таких змін означає повний і беззастережний акцепт оферти з урахуванням внесених змін.
Перед Он-лайн реєстрацією, для отримання Послуги Оператора уважно ознайомтеся з цими умовами Договору.
Створення облікового запису - Он-лайн реєстрація, означає, що Ви приймаєте положення, вимоги та умови даного Договору повністю, без будь-яких застережень, виключень і (або) доповнень, і, при цьому, всі істотні умови Договору між Користувачем і Оператором є узгодженими і затвердженими. Якщо Ви не приймаєте дані положення, вимоги та умови, негайно відмовтеся від реєстрації, створення облікового запису і будь-якого використання послуг Оператора.
Поширення і (або) опублікування тексту цього Договору Оператором, Користувачами, Агентами, субагентами чи іншими третіми особами, які користуються Послугами Оператора або пропонує скористатися послугами Оператора, повинно розглядатися всіма зацікавленими особами як адресована фізичній особі публічна пропозиція (оферта) укласти Договір Приєднання в якості Користувача.
Сторони запевняють, що володіють законними повноваженнями укласти цей Договір, особи які приймають умови цього Договору, діють у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб, володіють правосуб'єктністю і мають всі права вчинити зазначені в ньому юридичні дії відповідно до чинного законодавства України, іншої країни, резидентами якої вони являються. Оператор цією публічною офертою пропонує Користувачам скористатися інформаційними Послугами (інформаційний контент, методичні посібники, он-дайн тести, попередньо сформовані відео консультаціями, уроками, можливістю використання он-лайн відео консультацій на окреме замовлення), які надаються Оператором з використанням Програмної Платформи та які доступні за допомогою мережі Інтернет. Загальний порядок надання такої публічної оферти регулюється звичайним порядком укладення договорів, передбаченим ст.ст.638-650 ЦК України, при цьому Оператор надає як оплатне, так і можливість безоплатного ознайомлювального варіанту передогляду послуги, і самостійно визначає Тарифи на надання Послуг, Склад Послуг і Умови користування Послугами.

 2. Терміни та визначення
Сторони домовилися визначати значення і (або) тлумачення термінів і (або) визначень, які можуть бути використані (або використані) в цьому Договорі та не визначені в розділі 2 цього Договору, в тлумаченні і значенні такого терміна і (або) визначення відповідно до текстом Договору. У справжній Оферті нижченаведені терміни використовуються в такому значенні: 


Оферта - цей документ «ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР-ОФЕРТИ НА НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ» - угода двох або декількох осіб про встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків, опублікований на цьому сайті в мережі ІНТЕРНЕТ і розміщений за адресою: http://osvita-online.com.ua/local/staticpage/view.php?page=termsofservice


Опублікування - розміщення документа у вільному доступі в мережі Інтернет за вказаною в Оферті адресою в діючий на даний момент редакції що має дату (версії) Договору із зазначенням дати цій редакції (версії). 


 Акцепт оферти - вчинення Користувачем будь-яких конклюдентних дій відносно використання Послуг Оператора і Платформи «Освіта-Онлайн», як передбачених цим договором, так і немає, є повним і безумовним прийняттям (акцептом) всіх умов цього Договору. 


 Користувач послуги Оператора - Платформи «Освіта он-лайн» (Користувач) - будь-яка фізична особа, що пройшла процедуру Он-лайн реєстрації в на сайті http://osvita-online.com.ua і створила обліковий запис, яка володіє правом користуватися розміщеним на Платформі інформаційним контентом і (або) правом укласти цей Договір, яка є дієздатною особою, в тому числі що досягла встановленого законом віку дієздатності, або, в разі не досягнення на момент Акцепту цієї оферти встановленого законом віку дієздатності, що має попередню письмову згоду свого законного представника - батька, усиновителя, піклувальника і якщо такій особі законодавством України, держави, резидентом якої така особа є або з території якого така особа користується інформаційним контентом Платформи, дозволено використання Послуг, що надаються Оператором, а також будь-які особи, які уклали цей договір з Оператором на отримання від нього Послуг Платформи «Освіта-Онлайн» та здійснили Акцепт цієї оферти, у тому числі опікуни або піклувальники фізичних осіб, визнаних недієздатними або обмежено дієздатними в силу інших причин, відповідно до цивільного законодавства. Користувачем також є будь-яка особа, що використовує інформаційний контент Платформи для вирішення поставлених перед ним завдань або будь-яка афілійована особа чи інша третя сторона, яким Користувач надав доступ до свого облікового запису і які також пов'язані умовами цього Договору. 


 Адміністратор облікового запису - Користувач Оператора, який створив обліковий запис. Он-лайн - «знаходиться в стані підключення», до Платформи (інформаційного контенту), майже завжди означає «підключений до Інтернету», або функціонуючий тільки при підключенні до Інтернету. Також - «те, що відбувається в Інтернеті», «існуюче в Інтернеті». Будь-яка дія або подія, що відбувається в Платформі і (або) по відношенню до неї, за допомогою підключення через мережу Інтернет та відбувається в режимі реального часу. 

Обліковий запис - інформація та структура даних Користувача, сукупно відносяться до єдиного елементу бази даних Платформи та дозволяє зберігати, збирати і накопичувати інформацію про Користувача, що використовуються Користувачем послуги та (або) будь-яку іншу інформацію, так чи інакше відноситься до Користувачеві та (або) до діям Користувача в Платформі і по відношенню до неї. Обліковий запис ідентифікується і співвідноситься з конкретним Користувачем за допомогою інформації, введеної Користувачем при Он-лайн реєстрації - створенні облікового запису, доданої і (або) зміненої Користувачем згодом під час використання Платформи та (або) послуг Оператора. Конкретні категорії даних, які можуть бути внесені в Облікову запис, визначаються Оператором. Обліковий запис також може враховувати різні статистичні характеристики поведінки Користувача в Платформі: 

 - давність останнього входу в Систему;

 - тривалість останнього перебування в Системі; 

 - адрес, використаних при підключенні комп'ютера та їх характеристики; 

 - інтенсивність використання Платформи; 

 - сумарну і (або) питому кількість певних операцій, здійснених при використанні контенту Платформи; 

 - іншої необхідної на думку Оператора інформації, яка так чи інакше відноситься до активності Користувача при використанні послуг Оператора. 


Ім'я облікового запису (Логін) - Унікальне інформаційне позначення Користувача для його користування Платформою, введене Користувачем у процесі успішної Он-лайн реєстрації. Ім'я облікового запису використовується Оператором для ідентифікації Користувача при наданні послуг і у всіх інших необхідних випадках (оплата, листування, надання інформаційної та технічної підтримки, інформування, врегулювання суперечок і в будь-яких інших відносинах). 

Особовий рахунок - запис у базі даних Платформи, використовувана для ведення обліку розрахунків з Користувачем, в якій відбиваються всі фінансово-кредитні операції з певним Користувачем. Особовий рахунок використовується для відображення, обліку та зберігання інформації про розрахунки Користувача з Оператором за інформаційні Послуги та додаткові послуг Оператора, надані Користувачеві. Особовий рахунок пов'язаний з обліковим записом користувача. Для одного Облікового запису створюється тільки один Особовий рахунок. 


 Он-лайн реєстрація (реєстрація) - створення облікового запису Користувача в Платформі за допомогою заповнення Користувачем певної реєстраційної форми в Платформі Оператора, самостійного вибору і введення Користувачем в реєстраційну форму Імені облікового запису та Паролю, а також зазначення Користувачем інших відомостей, необхідних при заповненні реєстраційної форми, підтвердження користувачем введених даних шляхом натискання на кнопку «Зареєструватися» або аналогічної за змістом, в результаті чого ці дані будуть відправлені на сервер Оператора. Остаточним і беззаперечним підтвердженням проходження Користувачем процедури Он-лайн реєстрації є активація Користувачем Облікового запису шляхом переходу за посиланням, відправленої на адресу електронної пошти користувача. 

Верифікація - перевірка на відповідність один одному пред'явлених суб'єктом доступу шляхом уведення їх на сайті Оператора пари ідентифікаторів: 

а) Імені облікового запису (логіну); 

б) Паролю. 

Або повідомлення оператору Оператора, або співробітнику Служби підтримки своїх ідентифікаційних даних (прізвище, ім'я, по батькові, номер мобільного телефону, адреси електронної пошти, таємне питання, інших, зазначених при Он-лайн реєстрації та (або) записаних в обліковий запис користувача пізніше) для ідентифікації Користувача , що проходить Верифікацію, і співвіднесення цих даних з відомостями із його облікового запису. У деяких випадках Платформа може запитувати при Верифікації додаткові дані облікового запису користувача для додаткових перевірок і підвищення надійності процедури Верифікації. 

Авторизація - процес перевірки наявності прав у Користувача на виконання певних дій в Платформі та надання Користувачеві відповідних прав доступу до Послуг Оператора і (або) інформаційного контенту Платформи і (або) її компонентів, програмних можливостей чи до іншої інформації. 

Сайт Оператора - офіційний інформаційний ресурс (сайт), на якому розміщено Платформу, інформаційний контент Платформи, розташований в мережі Інтернет за адресою http://osvita-online.com.ua

Платформа - сукупність технологічно відокремлених частин програмного комплексу та (або) програмний комплекс, що забезпечує інформаційне, технологічне та інше обслуговування користувачів, надання послуг відповідно до цього Договору, який на законних правах використовується Оператором для надання послуг необмеженій кількості Користувачів, які пройшли процедуру реєстрації та акцептували умови цієї оферти, 

Пароль користувача (Пароль) - це набір символів (секретне слово), створюваний самим Користувачем при реєстрації та (або) подальшій зміні Паролю і призначений для підтвердження повноважень Користувача при верифікації та авторизації з метою використання Послуг Оператора і (або) в Платформі. Після завершення процедури Он-лайн реєстрації змінити Пароль можливо в будь-який час. Електронна пошта - адреса електронної поштової скриньки, вказана Користувачем в Імені Облікового запису при Он-лайн реєстрації. 

Послуга Оператора - послуга, що надається Оператором Користувачеві на підставі цього Договору та відповідно до нього з надання Он-лайн доступу Користувачеві до Платформи, інформаційного контенту розміщеного на ній. Отримання Послуги здійснюється за допомогою мережі Інтернет. 

Додаткові послуги Оператора - будь-які Послуги, надані (надаються) Користувачеві Оператором і пов'язані (супутні) Послуги Оператора, на підставі відповідних Додаткових Договорів (Угод, Правил, Умов і та ін.) Користувача з Оператором, що регламентують використання Додаткових Послуг Оператора. Інформація про додаткові послуги, включаючи їх опис, вартість та умови надання, розміщується на сайті Оператора. Умови надання Додаткових послуг Користувачеві регулюються додатковими договорами про надання таких послуг. 

Безоплатні послуги Оператора - будь-які послуги Оператора, у тому числі Послуги, що надаються безкоштовно Оператором Користувачеві або окремим категоріям користувачів на безоплатній основі з метою його інформування про інформаційний контент розміщений на Платформі, в тому числі - так званий Ознайомчий (передогляд) для ознайомленням з інформаційним контентом, повний доступ для отримання якого пропонується Користувачеві на платній основі. Надання інформаційних послуг регламентується цим Договором та (або) відповідними окремими договорами (угодами, Правилами, Умовами і т. П.). До таких послуг з причин їх безоплатності норми законодавства України про захист прав споживачів не можуть бути застосовано. Мається на увазі, що обсяг і розмір ознайомлювального (попереднього огляду) інформаційного контенту, розміщеного на Платформі, що надається Користувачу є повним, для отримання Користувачем уявлення про характер послуги яка замовляється ним у Оператора, і достатнім, для прийняття ним рішення про придбання такої послуги. 

Платіж - грошові кошти, що сплачуються Користувачем Платником на користь Оператора за Послуги, що надаються Оператором, як на підставі рахунку виставленого Оператором, так і без такого - на власний розсуд Платника. 

Платник - будь-яка фізична або юридична особа (у тому числі і сам Користувач), що вносить платіж (оплату) на користь певного Користувача, що є набувачем Послуг та (або) Додаткових послуг Оператора. 

Адреса сервера Оператора - http://osvita-online.com.ua 

Служба технічної та інформаційної підтримки - підрозділ Оператора, що контролює роботу Платформи та підтримує зворотний зв'язок з Користувачами. 

Браузер - програмне забезпечення для перегляду веб-сайтів і (або) обробки даних, тобто для запиту веб-сторінок, їх обробки, виведення і переходу від однієї сторінки до іншої. 


3. Предмет Договору 

 Предметом цього договору є оплатне і (або) безоплатне (попередній ознайомчий перегляд) надання Послуг, з отриманням Користувачем Он-лайн доступу до інформаційного контенту та технічних можливостей які пропонуються Платформою, що розміщена і працює на серверах Оператора, відповідно до умов цього Договору, які можуть змінюватися, розширюватися, доповнюватися і уточнюватися окремими документами і додатковими договорами , положеннями, угодами, правилами і будь-якими іншими документами, що є невід'ємними частинами цього договору і (або) додаткових договорів щодо використання окремих типів і видів послуг. Користувач цим доручає (замовляє) Послуги, визначені Договором, а Оператор приймає на себе зобов'язання надати такі Послуги. У разі застосування до будь-яких послуг окремих (додаткових) договорів, положень, угод, правил і будь-яких інших документів, що регламентують надання таких послуг, такі додаткові договори і документи будуть доступні для ознайомлення Користувача в межах такої Послуги. У разі будь-яких суперечливих тлумачень між додатковими договорами та цим Договором, додаткові договори мають переважну юридичну силу щодо Послуги, до якої вони належать і застосовуються. Якщо інше не обумовлено, будь-яке нове додаток або нова опція або нова функція, яка модернізує, покращує або яким-небудь чином змінює Послуги, є частиною цього Договору. 


4. Права Користувача 

4.1. Користувач має право Самостійно приймати рішення про використання Послуг, що надаються Оператором, і отримувати такі Послуги Оператора відповідно і на підставі цього Договору. При цьому Користувач визнає, що у разі використання будь-яких Послуг, що надаються Оператором, він повною мірою і беззастережно приймає умови цього Договору незалежно від того, яким способом була отримана Користувачем та чи інша Послуга. 


Отримувати будь Додаткові Послуги, які надаються Оператором. Самостійно обирати із запропонованих Оператором способів оплати послуг, що надаються спосіб оплати, найбільш зручний і відповідний Користувачеві. При цьому Користувач зобов'язаний самостійно ознайомитися з Правилами користування тим чи іншим способом оплати. 

Для вирішення складних ситуацій чи отримання консультацій щодо Послуг, що надаються Оператором, звертатися в Службу інформаційної та технічної підтримки, використовуючи засоби зв'язку та контактну інформацію, зазначені в розділі «Контакти», на сайті який використовує Оператор для розміщення Платформи та надання послуг за цим Договором. Пройти процедуру Он-лайн реєстрації для отримання можливості використання Послуг, що надаються Оператором. 

У будь-який час в односторонньому порядку відмовитися від використання Послуг Оператора. Відмова від Послуг може бути здійснений Адміністратором облікового запису і означає видалення облікового запису з Платформи. 

4.2. Обмеження прав Користувача 

Користувач не має права і Користувачеві прямо забороняється проводити втручання, модифікацію та іншими способами вивчати вихідний код Програми. Користувач не має права і Користувачеві прямо забороняється продавати, здавати в оренду, в найм або в тимчасове користування, використовувати будь-яким іншим способом і способом, відмінним від способу використання, обумовленого в цьому Договорі, Платформу, інформаційний контент розміщений в Платформі і (або) Послуги Оператора. 

Користувач не має права і Користувачеві прямо забороняється модифікувати та Платформу та компілювати інформаційний контент розміщений на платформі, за винятком випадків, передбачених законодавством. Користувач не має права і Користувачеві прямо забороняється передавати Ім'я користувача і (або) Пароль від облікового запису Користувача третім особам. 


5. Обов'язки Користувача 

Користувач зобов'язаний дотримуватися умов цього Договору. 

Користувач зобов'язаний до моменту укладення цього Договору самостійно (особисто) ознайомитися з умовами Договору, зрозуміти їх або, у разі якщо які-небудь з умов Договору Користувачеві не зрозумілі, вимагати роз'яснення умов цього Договору у Оператора чи в службі технічної та інформаційної підтримки Оператора. 

Користувач зобов'язаний забезпечити надійне зберігання і самостійно відповідати за збереження своїх ідентифікаційних даних (Імені облікового запису, Паролю та інших) і не має права передавати або надавати їх третім особам. Усі дії, вчинені в Платформі з використанням належних Користувачеві Імені облікового запису та Паролю, вважаються вчиненими особисто Користувачем. 

Користувач зобов'язаний своєчасно та в повному обсязі оплачувати надані та спожиті Користувачем Послуги відповідно до цього Договору. У разі втрати та (або) розголошення Користувачем свого Паролю на доступ до надаваних Послуг Користувач самостійно несе ризик можливих несприятливих для нього наслідків. Користувач зобов'язується не використовувати Платформу і (або) Послуги Оператора для завантаження, зберігання та (або) розповсюдження будь-якого Змісту, створеного Користувачем, що порушує Законодавство України або права і законні інтереси третіх осіб, або містить віруси чи іншої шкідливий код. Користувач самостійно несе відповідальність перед третіми особами за свої дії, пов'язані з розміщенням та (або) зберіганням Змісту, створеного Користувачем в Платформі і (або) при користуванні Послугами Оператора. Користувач самостійно і за свій рахунок зобов'язується врегулювати всі претензії третіх осіб, пов'язані з розміщенням та (або) зберіганням Змісту, створеного Користувачем в Платформі і (або) при користуванні Послугами Оператора. 

Користувач зобов'язаний нести всю відповідальність за: 

- дотримання всіх вимог законодавства України, у тому числі законодавства про рекламу та законодавства про інтелектуальну власність, включаючи законодавство про охорону авторського права і суміжних правах (у тому числі по відношенню до змісту інформаційного ресурсу, на який встановлюється (може бути встановлена) переадресує гіперпосилання в інформації Користувача, але не обмежуючись зазначеним, 

 - достовірність відомостей, зазначених ним при реєстрації як Користувача, та достовірність гарантій і запевнень Користувача, що містяться в цьому Договорі.


Користувач зобов'язаний прийняти всі можливі та залежні від нього заходи і захистити Оператора від будь-яких позовів, претензій, заподіяння шкоди або збитків, пов'язаних з порушенням Користувачем своїх запевнень і гарантій, зазначених у цьому договорі, а також компенсувати Оператору можливі втрати, збитки і витрати, в тому числі судові витрати і витрати на адвокатську та іншу захист у разі пред'явлення Оператору подібних позовів, у тому числі позовів та претензій третіх сторін. 


 6. Запевнення і гарантії Користувача 

Погоджуючись з умовами цього Договору та приймаючи умови цього Договору, Користувач цим запевняє Оператора і гарантує Оператору, що: 

1) Користувач має і протягом періоду використання Послуг, що надаються Оператором, матиме всі права, дозволи та ліцензії (включаючи, без обмежень, авторські права, права на використання товарного знака, патентні права, права на розкриття інформації та інші права), необхідні для використання послуг, що надаються Користувачеві Оператором і передбачені цим Договором; 

2) Користувач не створюватиме і не завантажуватиме (передавати або іншим способом робити доступним в Платформі) Зміст, створений Користувачем, який може бути протизаконним і не братиме участі в незаконній або шахрайській діяльності; 

3) вся інформація, повідомлена Користувачем Оператору для Он-лайн реєстрації в Платформі, актуальна, правильна і дійсна; 

4) у Користувача є всі права і повноваження на укладення цього Договору та на виконання дій передбачених цим Договором; 

5) Користувач при виконанні дій, зазначених у цьому Договорі дотримується і буде дотримуватися всіх законів, законодавчих актів, розпоряджень і постанов, всіх відповідних законів про конфіденційність і безпеку даних; 

6) Користувач вказав достовірні персональні дані при Он-лайн реєстрації і при використанні Послуг Оператора і достовірні персональні дані (реквізити) Користувача при оформленні платіжних документів на оплату Послуг та (або) повернення грошових коштів за невикористані Послуги; 

7) Користувач добровільно приймає умови цього Договору в повному обсязі і беззастережно і, при цьому, він повністю ознайомився з цим Договором, повністю розуміє предмет цього Договору та його умови, повністю розуміє значення і наслідки своїх дій відносно Акцепту оферти і отримання Послуг за Договором. 

8.) Користувач зобов'язується утриматися від порушень законодавства регулюючого попередження відмивання коштів отриманих злочинним шляхом, а також законодавства регулюючого заборону на фінансування терористичних організацій та терористичних проявів. 

9.) Користувач зобов'язується при отриманні послуг Оператора та користуванні інформаційним контентом Платформи не розмішати і не поширювати заклики до розпалювання міжнаціональної та \ або расової ворожнечі, заклики до зміни чинного конституційного ладу, заклики до організації масових заворушень, політичних акцій. 


 7. Права Оператора 

Оператор має право надавати Послуги Користувачам на умовах цього Договору. Оператор має право відмовити будь-якому Користувачеві в наданні Послуги та блокувати доступ до облікових записів користувачів у випадках: 

1) якщо не проведена Верифікація і (або) Авторизація Користувача або у Оператора є підстави вважати, що Верифікація і (або) Авторизація Користувача проведена з порушеннями; 

2) якщо виникли технічні несправності у Оператора; 

3) якщо від Користувача не надійшла оплата за Послуги Оператора і (або) при несвоєчасній оплаті Послуг. Поновлення надання Послуг та розблокування доступу до облікового запису можливе тільки після повного погашення заборгованості Користувача перед Оператором; 

4) якщо дії Користувача порушують цей Договір; 

5) за власним розсудом без пояснення причин. 

Вносити зміни до переліку Послуг, що надаються Оператором, і до умов їх надання в будь-який час і виключно на власний розсуд. 

Вносити зміни в цей Договір в тих випадках, коли згідно з його умовами Оператор має право вносити зміни в односторонньому порядку. 

Вносити зміни до Тарифів на надання Послуг Оператора і у вартість надаваних Оператором Послуг з доступу до інформаційного контенту розміщеного на Платформі в будь-який час і виключно на власний розсуд. 

Припиняти роботу Платформи або апаратних засобів при виявленні істотних несправностей, помилок і збоїв, а також з метою проведення профілактичних робіт і запобігання випадкам несанкціонованого доступу до Платформи в будь-який час на власний розсуд і (або) під час виникнення такої необхідності на будь необмежений час. 

Використовувати послуги третіх осіб для виконання своїх зобов'язань за цим Договором, несучи при цьому відповідальність перед Користувачем, що використовують такі послуги, у повному обсязі та відповідно до цього Договору. 

Виконувати інші обов'язки, передбачені цим Договором. 

Встановлювати ліміти по використанню Користувачем Послуг в залежності від: 

- Розміру внесеної Користувачем Платежу; 

-в залежності від території, з якою Користувач здійснює використання Послуг та чинного на такій території законодавства; 

-в залежності від способу використання Користувачем наданих Послуг; 

- Інших обставин, важливих з точки зору Оператора. 

Відмовити будь-якому Користувачеві в наданні послуг відповідно до цього Договору, якщо права Користувача на використання Платформи та (або) інформаційного контенту розміщеного на ній, послуг, що надаються Оператором, не ідентифіковані (не авторизовано). 

Розсилати Користувачам рекламну та (або) будь-яку іншу інформацію, яка не суперечить законодавству України, будь-якими доступними Оператору способами, в тому числі, але не обмежуючись: 

- На адресу електронної пошти Користувача; 

- На поштову адресу Користувача за допомогою послуг поштового та (або) кур'єрської доставки; 

- На мобільний телефон; 

- На акаунти в соціальних мережах користувачів які акцептували та прийняли цей Договір Публічної оферти; 

- Будь-яким іншим способом і (або) чином, що не суперечить чинному законодавству. 

Оператор має право розірвати Договір з Користувачем в односторонньому порядку з одночасним відправленням письмового та (або) електронного повідомлення при порушенні Користувачем умов цього Договору. 

Моментом розірвання Договору вважається дата направлення відповідного повідомлення Користувачеві. 

Оператор має право розкривати відомості про Користувача тільки відповідно до законодавства України. 

Оператор має право розширювати, змінювати, скорочувати, редагувати і допрацьовувати функціональні можливості Платформи. 

Оператор має право видаляти інформацію (контент, створений Користувачем), розміщену Користувачем, якщо вона порушує умови даного Договору і (або) Законодавство України, без попереднього повідомлення про це Користувача. 

Оператор має право у випадках порушення Користувачем вимог і умов цього Договору блокувати доступ Користувача до його облікового запису, до з'ясування обставин та (або) постійно з видаленням облікового запису в разі розірвання цього Договору. 


8. Обов'язки Оператора 

Публікувати офіційні повідомлення, пов'язані з обслуговуванням користувачів, зміною Тарифів на надання Послуг та (або) зміною (доповненням) юридично важливої інформації на публічному офіційному сайті Оператора http://osvita-online.com.ua або розсилати їх на електронну пошту користувачів. Надати користувачеві можливість онлайн реєстрації. 

Надавати Користувачу Послуги на підставі цього Договору. Забезпечити Користувачеві технічну та інформаційну підтримку. 


 9. Порядок надання Послуг Оператором 

Щоб отримати доступ до Послуги, Користувач повинен заповнити реєстраційну форму - пройти процедуру Он-лайн реєстрації в розділі «Реєстрація» на сайті Оператора. 

Користувач, який успішно завершив процес реєстрації і створив обліковий запис, стає Адміністратором облікового запису. Всі повідомлення Оператора, включаючи перше повідомлення з повідомленням про завершення процедури реєстрації, висилаються Адміністратору облікового запису за адресою електронної пошти, який він вказав в Імені користувача (Логін) при реєстрації. 

Оператор не несе відповідальності, в тому числі в частині повернення невитрачених коштів, у випадках, коли Користувач не забезпечив зі свого боку технологічну та (або) технічну можливість для отримання Послуг (повністю або частково), у тому числі у разі, якщо надання Послуг виявилося неможливим внаслідок відсутності у Користувача підключення до мережі Інтернет та (або) відсутність у користувача необхідного програмного забезпечення для перегляду інтернет-сайтів (браузера). 

Послуги, одержання яких виявилося неможливим в силу зазначених обставин, вважаються наданими належним чином і підлягають оплаті в повному обсязі. 

При онлайн реєстрації Користувач вибирає Ім'я користувача і Пароль. 

Назва облікового запису - логін користувача, є унікальним і не може бути змінено в подальшому. Реєстрація Користувача в Платформі є подачею заявки від Користувача Оператору на надання Послуги. 

Якщо надання будь-яких Додаткових Послуг Оператором вимагає додаткової заявки та (або) уточнення даних Користувача і (або) доповнення даних Користувача і (або) уточнення складу таких Додаткових Послуг та укладення між Користувачем і Оператором додаткових Договорів (Угод, Умов, Правил і т .п.), то такі Додаткові Послуги надаються Користувачеві тільки після отримання Оператором такої заявки за встановленою в додаткових Договорах, формі, відповідно до документами, що регламентують надання таких Додаткових Послуг і (або) після списання попередньої оплати з особового рахунку Користувача. До складу Послуги не входить налаштування або діагностика персонального комп'ютера, модему, програмного забезпечення та (або) іншого обладнання та програмного забезпечення Користувача, а також третіх осіб як в офісі Оператора, так і з виїздом до Користувача, а також навчання навичкам роботи в мережі Інтернет . 


 9.1. Надання ознайомлювальної інформації з безоплатним ознайомлювальним передоглядом інформаційного контенту та технічних можливостей Платформи. Для отримання Безоплатної послуги параметри облікових записів користувачів повинні відповідати вимогам і умовам надання Безоплатної послуги ознайомчого попереднього інформаційного матеріалу. Всі обмеження для Безоплатної послуги описані на сайті Оператора поряд з кожним видом інформаційного контенту перегляд якого передбачається в ознайомлювальному режимі (передогляду) і можуть бути змінені без попереднього повідомлення Користувача. 


 9.2. Доступність Послуги Оператора Оператор докладає всіх зусиль для забезпечення безперебійної роботи та надання Послуги Користувачеві в режимі 24 години, 7 днів на тиждень. Проте, надання Послуги здійснюється з використанням каналів зв'язку, обладнання, програмного забезпечення та послуг, робіт, товарів третіх сторін, гарантувати доступність (працездатність і т.п.) яких Оператор не може. Тому Оператор не несе відповідальності перед Користувачем і третіми особами за будь-які затримки, перерви і втрати, що виникли при наданні Послуги. 


Оператор може проводити технологічні перерви в наданні Послуги для проведення оновлення Програми. Технологічні перерви не перевищують 6 годин поспіль. Про заплановані технологічні перерви Оператор повідомляє на своєму сайті http://osvita-online.com.ua не пізніше, ніж за 24 години до початку такої перерви або шляхом здійснення розсилки на адреса електронної пошти зазначені Користувачами при реєстрації в розділі Контакти Оператор гарантує надання Послуги в період усього терміну дії Договору. В той же час, в гарантований час надання Послуг не входить час, необхідний для проведення технічних регламентних робіт з обслуговування обладнання Оператора, технологічних перерв і (або) час, протягом якого Оператор не може забезпечити надання Послуги з незалежних від неї причин. 


9.3. Технічна та інформаційна підтримка Оператор надає безкоштовну технічну та інформаційну підтримку для всіх користувачів по електронній пошті або за телефонами, вказаними на сайті Оператора. Користувач може відправити свій запит, електронною поштою на адресу розміщення платформи Оператора info@osvita-online.com.ua або за телефонами, вказаними на сайті Оператора. Оператор докладе всіх зусиль для того, щоб надати кваліфікований і ефективну відповідь на кожен запит Користувача не пізніше ніж через 24 години з моменту підтвердження отримання Оператором запиту від Користувача. 


 9.4. Умови надання послуг Оператором Оператор має право залучати для надання Послуги (Додаткових послуг, безоплатно послуг) Користувачу третіх осіб, включаючи юридичні особи. Користувач визнає і погоджується, що треті особи, а також пов'язані з Оператором договірними умовами юридичні особи, мають право надавати Користувачам всі Послуги в рамках цього Договору, в тому числі від особи Оператора. 


 Оператор постійно робить зусилля по поліпшенню Платформи (програмного забезпечення), яка використовується для надання ним Послуг Користувачеві. Форма, характер, умови використання, спосіб доступу, зовнішній вигляд та інші характеристики Програми можуть змінюватися без попереднього повідомлення. Оператор має право встановлювати для Користувача обмеження щодо періодичності та строків надсилання та отримання даних, часу доступу до Платформи та інших умов користування / надання Послуг Оператора.


9.5. Умови користування послугами Оператора Використання будь-яких Послуг Оператора і (або) складовою їх частини дозволяється виключно для особистих некомерційних цілей, якщо інше не передбачено окремим (додатковим) договором або Угодою з Оператором. 

Використання будь-яких Послуг Оператора і (або) складовою їх частини дозволяється виключно відповідно до цього Договору, а також з законодавством та нормативними актами України, держави, резидентом якої Ви є або з території якого Ви користуєтеся Платформою. Забороняється відтворювати, тиражувати, копіювати, продавати, розповсюджувати або інакше використовувати на комерційній основі інформаційні матеріали розміщені на Платформі Оператора, доступ до якої надано Користувачеві на умовах цього Договору, якщо інше не передбачено окремим договором або угодою з Оператором. 

Користувач несе виключну відповідальність за будь-яке порушення даного Договору і (або) за будь-які свої дії, що порушують законодавство та нормативні акти України, держави, резидентом якої він є або з території якої він користується Послугами Оператора, а також за всі наслідки таких порушень, включаючи збитки, понесені Оператором в результаті такого порушення та (або) дій, а також відповідальність перед третіми особами. Оператор ні в якому разі не несе відповідальності за будь-які дії Користувача, пов'язані з порушенням даного Договору і (або) порушують законодавство та нормативні акти України, держави, резидентом якої він є або з території якої він користується Платформою і (або) Послугами Оператора, а також за всі наслідки таких порушень, включаючи відповідальність перед третіми особами. 

Прямо забороняється використовувати Платформу і (або) Послуги Оператора з метою зберігання, обробки, обліку, роботи і поширення даних (інформації, змісту, створеного користувачем), що представляють державну таємницю, секретну інформацію, комерційну таємницю та (або) інформацію, доступ до якої і робота з якої обмежена і (або) регламентована будь-яким чином діючим законодавством України, держави, резидентом якої є Користувач або з території якої він користується Оператором і (або) іншими договорами та угодами користувача з третіми сторонами. Прямо забороняється використовувати Платформу, інформаційний контент розміщений на платформі і (або) Послуги Оператора з метою зберігання, обробки, обліку, роботи і поширення даних (інформації, Змісту, створеного Користувачем), права на які мають треті особи та (або) зберігання, обробка, облік, поширення і використання яких може призвести до порушення прав і законних інтересів третіх осіб. 


 10. Захист інформації. 

Конфіденційність Користувач зобов'язаний зберігати в таємниці інформацію про реєстраційні данні його облікового запису та пароль. Користувач зобов'язаний повідомляти Оператору про будь-які відомі йому або передбачувані ним випадки несанкціонованого використання його облікового запису або іншої інформації, що зберігається на серверах Оператора. 

Будь-яка інформація, надана Користувачем і яка зберігається на серверах Оператора, не розголошується і не передається третім особам, окрім як на вимогу офіційних органів відповідно до чинного законодавства України. 

Оператор приймає всі розумні заходи технічного та адміністративного характеру для збереження конфіденційності інформації, що зберігається. 

Для більш надійного захисту інформації Користувачу пропонується використання складних паролів доступу до облікового запису та до інших розділів Платформи.

Користувач несе відповідальність за збереження конфіденційності будь-яких паролів, які використовуються для доступу до Платформи. 

Користувач несе виключну відповідальність перед Оператором та третіми особами за всі дії, які вчинені при використанні його паролів і отриманого з їх допомогою доступу до Платформи, інформаційного контенту розміщеного на ній. 

Платформа може містити інформацію, яка розцінюється Оператором як конфіденційна. 

Кінцевий користувач не має права розголошувати таку інформацію. Користувач погоджується не розкривати Конфіденційної Інформації Оператора без його попередньої письмової згоди. 

«Конфіденційна інформація Оператора» включає, без обмежень: 

- Всі інформаційні матеріали (ресурси) Оператора, технології, специфікації, матеріали, документи, пов'язані з діяльністю Оператора; 

- Будь-які статистичні дані, пов'язані з використанням Платформи, функціями і роботою самого Оператора та послуг наданих Користувачеві Оператором; 

- Будь-яку іншу інформацію, позначену Оператором письмово як «конфіденційна» або іншим відповідним чином. 

        До Конфіденційної інформації Оператора не відноситься інформація, яка стала загальнодоступною не в результаті порушення Користувачем або Оператором правил збереження конфіденційності та інформація, яка була: 

- Розроблена незалежно, без доступу до конфіденційної інформації Оператора, про що існує письмове свідчення; 

- Отримана Користувачем законним шляхом від третьої сторони, або; 

- Розкрита відповідно до вимоги закону або органу державної влади. 

У відповідності до цього Договору Користувач не повинен використовувати Властивості торгівельної марки Оператора в нових версіях, публічних оголошеннях та інших формах розкриття інформації без попередньої письмової згоди Оператора.


 11. Використання даних 

 Оператор має право зберігати, використовувати і обробляти будь-які дані та інформацію відповідно до статті 10 Договору. Користувач згоден, що Оператор має право об'єднувати статистичні дані з даними та інформацією інших користувачів і використовувати такі об'єднані дані за умови, що Оператор об'єднує відомості таким чином, щоб жодна третя сторона не змогла ідентифікувати, дані яких користувачів використовуються в наборі. 

Оператор проводить резервне копіювання інформації, що відноситься до облікових записів користувачів, за власним розкладом. Резервні копії зберігаються на спеціальному сервері і можуть бути використані для відновлення даних облікових записів користувачів у разі повної або часткової втрати даних в результаті збою на серверах Оператора або в інших випадках. 


 12. Згода на обробку персональних даних 

Метою надання Користувачем персональних даних і подальшої обробки їх Оператором є надання Користувачеві Оператора Послуг з використанням Платформи і виконання Оператором цього Договору, проведення статистичних досліджень та аналіз отриманих статистичних даних, пов'язаних з процесом отримання Послуг Оператора і (або) роботою Платформи, наповненням Оператором та (або) Платформи потенційно цікавими Користувачеві функціями, можливостями, інформаційним контентом, а також інші дії з удосконалення послуги Оператора. 

Під обробкою персональних даних Користувача (суб'єкта персональних даних) розуміються дії (операції) Оператора з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, вилучення, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення (у тому числі передачу), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних, а також здійснення будь-яких інших дій з персональними даними Користувача відповідно до чинного законодавства України. 

При цьому Оператор не збирає та не зберігає паспортні відомості Користувачів для надання послуг передбачених цим Договором. Обробка персональних даних здійснюється Оператором наступними способами: обробка персональних даних з використанням засобів автоматизації, обробка персональних даних без використання засобів автоматизації (неавтоматизована обробка). 

При обробці персональних даних Оператор не обмежений у застосуванні способів їх обробки. Укладення цього Договору в даній формі визнається Сторонами згодою Користувача, виконаним в простій письмовій формі, на обробку наступних персональних даних: прізвища, імені, по батькові; дати народження; поштових адрес (за місцем реєстрації, для контактів і за місцем фактичного проживання); номерах телефонів; адресах електронної пошти (E-mail), інших відомостей, необхідних для цілей, зазначених вище. Користувач цим визнає і підтверджує, що в разі необхідності надання персональних даних для досягнення зазначених вище цілей третій особі, в тому числі, при залученні третіх осіб до надання послуг, передачі Оператором належних йому функцій і повноважень іншій особі, Оператор має право в необхідному обсязі розкривати для вчинення вищевказаних дій інформацію таким третім особам, їх агентам і іншим уповноваженим ними особам, а також надавати таким особам відповідні документи, що містять таку інформацію. Також цим Користувач визнає і підтверджує, що його згода вважається наданою будь-яким третім особам, зазначеним вище, з урахуванням відповідних змін, і будь-які такі треті особи мають право на обробку персональних даних на підставі цієї його згоди. Оператор має право в односторонньому порядку змінювати умови Політики у сфері захисту персональних даних. 

Зміни в Політику у сфері захисту персональних даних набирають чинності в момент публікації. Користувач приймає на себе обов'язок самостійно регулярно відстежувати внесення змін до Політику у сфері захисту персональних даних та знайомитися з її змістом. 

Ця Згода на обробку персональних даних діє безстроково, але може бути відкликана шляхом направлення Користувачем письмового повідомлення Оператору на електронну адресу info@osvita-online.com.ua не менше ніж за 1 (один) місяць до моменту відкликання згоди. При цьому Користувач згоден з тим, що таке відкликання може спричинити наслідки, передбачені розділом 7 цього Договору. 


 13. Опис Платформи 

Протягом періоду надання Оператором послуг із доступу до інформаційного контенту розміщеного на Платформі та (або) протягом періоду використання Користувачем Послуг, що надаються Оператором, опис Платформи, склад, кількість, обсяг і якість інформаційних Послуг, що надаються Оператором, можуть змінюватися на розсуд Оператора в будь-який час, протягом такого використання або роботи. Детальний опис послуг, що надаються Оператором в рамках тієї чи іншої інформаційної послуги з використанням Платформи та (або) функції, наводиться в додаткових документах, опублікованих в мережі Інтернет та які описують склад таких послуг або функцій. 

Період дії Платформи - це період часу, протягом якого програмне забезпечення Оператора - Платформа доступно для використання та Он-лайн доступ надається Користувачеві на умовах цього Договору. 


 14. Вартість Послуг та порядок оплати 

Інформація про тарифи на надання Послуг Оператором розміщена на Платформі поряд зі змістом та описом кожного окремого курсу (блоку) інформаційного контенту розміщеного на Платформі. 

 Вартість Послуг вказується в гривнях з урахуванням всіх податків. Розрахунки між Оператором і Користувачем здійснюються в гривнях. 


 Вартість послуг визначається Тарифами та за умовами надання послуг оператора надаються на умовах здійснення попередньої оплати. Користувач самостійно здійснює оплату послуг. 

Спосіб оплати обирається Користувачем самостійно з числа варіантів, запропонованих на сайті Оператора. 

 За допомогою технічних повідомлень Оператор Платформи може завчасно повідомляти Користувача про необхідність внесення оплати за черговий розрахунковий період надання послуг по електронній пошті і (або) іншим чином.

Вартість додаткових послуг або вартість окремого блоку інформаційного контенту визначається на сторінці Платформи поряд з розміщеним інформаційним контентом та описом Послуги яка надається Оператором. 

Факт оплати Послуги вважається підтвердженим, а Послуги оплаченими після верифікації Оператором факту платежу на користь Оператора через платіжну систему. 

Користувач обізнаний і згоден, що Оператор власними технічними засобами здійснює контроль за станом Особового рахунку Користувача і за споживанням Користувачем Послуг через власний обліковий запис Користувача. У разі вичерпання суми попередньої оплати на Особовому рахунку Користувача, доступ до Послуг Платформи автоматично припиняється з дати вичерпання грошових коштів та може бути відновлений тільки після внесення попередньої плати достатньої для поновлення доступу до інформаційного контенту Платформи у відповідності з існуючими тарифами та відповідно до умов цього Договору. Вибір та використання форми (способу) оплати Послуг проводиться Користувачем з числа пропонованих Оператором на власний розсуд Користувача і без передбаченої відповідальності Оператора. Безпека, конфіденційність, а також інші умови використання обраних Користувачем способу (форми) оплати виходять за рамки цього Договору та відносин сторін з надання Користувачеві Послуг. Оплата Рахунків Оператора, а також комісії банку проводиться за рахунок Оператора. У період застосування обмежень за несвоєчасну оплату Послуга вважається наданою в повному обсязі.


Оператор має право в односторонньому порядку переглядати ціни (тарифи) на Послуги і вводити нові тарифні плани та (або) встановлювати плату за нововведені або вже існуючі Послуги. Про введення нових цін Оператор сповіщає Користувача, опублікувавши повідомлення про це на публічному офіційному сайті Оператора - http://osvita-online.com.ua. Датою набуття чинності нових Тарифів на надання Послуг є дата закінчення 3 (трьох) календарних днів після опублікування Тарифів на сайті Оператора. У разі зміни Тарифів раніше внесена оплата за новими тарифами не перераховується. Продовження Користувачем отримання Послуг Оператора і (або) використання Платформи після внесення змін до Тарифів означає повне і беззастережне прийняття Користувачем нових умов - Тарифів на надання Послуг, а цей Договір продовжує свою дію з урахуванням зазначених змін з дати введення змін. У разі незгоди Користувача із змінами в Тарифах Користувач зобов'язаний письмово сповістити про це Оператора, до моменту вступу змін в силу. У разі отримання Оператором сповіщення від Користувача про незгоду з новими Тарифами Договір припиняє свою дію через 30 (тридцять) днів з моменту отримання Оператором повідомлення Користувача про відмову від прийняття змін до Тарифах, а до цього моменту Послуги надаються за попередньо оплаченими Тарифами, обумовленим в чинному договорі. У разі неотримання Оператором повідомлення від Користувача про незгоду зі змінами в Тарифах протягом встановленого терміну Тарифи вважаються прийнятими Користувачем, а Договір діє з урахуванням нових умов. При відсутності у Користувача претензій за обсягом, якістю, складом і ціною Послуг Оператора, протягом п'яти робочих днів після закінчення розрахункового періоду надання послуг зобов'язання Оператора з надання послуг вважаються виконаними належним чином. 


15. Порядок припинення надання Послуг Оператора 

Користувач погоджується з тим, що Оператор на свій розсуд може припинити (скасувати, призупинити) всі або частину Послуг і видалити будь-які матеріали із Платформи, в тому числі матеріали створені Користувачем в тому числі з облікових записів користувачів, якщо, на думку Оператора, Користувач порушив цей Договір і (або) Правила, Угоди про надання окремих (додаткових) Послуг або існуюче законодавство, здійснює які-небудь шахрайські або незаконні дії, а також якщо Користувач підключився до будь-якої частини Послуг без авторизації. Оператор зберігає за собою право перевіряти достовірність будь отриманої інформації, згідно якої можна зробити висновок, що будь-який Обліковий запис використовується для здійснення шахрайських або незаконних дій або його було використано будь-яким чином що є порушенням цього Договору. Вищезазначене Припинення надання Послуги, може бути зроблене з повідомленням або без нього і вступить в силу негайно. Користувач погоджується з тим, що Оператор не несе відповідальності перед Користувачем або іншою третьою стороною за таке припинення надання Послуги і не зобов'язаний повертати невикористані кошти Користувачеві. Оператор може видалити обліковий запис користувача, якщо дані статистики показують, що до облікового запису не було звернень Користувача (верифікації та авторизації) протягом 90 (Дев'яносто) календарних днів, і якщо цей Обліковий запис використовується відповідно до умов Тарифів Оператора в якості безкоштовного використання Послуги та (або) оплачений період закінчився за 60 (Шістдесят) або більше днів до дати передбачуваного видалення облікового запису.


 16. Відповідальність Оператора. Обмеження відповідальності Оператора 


16.1. Відповідальність Оператора За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України. Оператор несе відповідальність за дії свого персоналу, пов'язані з порушенням положень цього Договору, якщо вони спричинили невиконання або неналежне виконання прийнятих на себе зобов'язань. Оператор не несе відповідальності за порушення зобов'язань за цим Договором, якщо це порушення було викликано діями Користувача або іншої третьої особи. Оператор не несе відповідальності за суперечки і розбіжностей, що виникли між Користувачем і третіми особами стосовно надання послуг, а також у всіх випадках, коли подібні суперечки і розбіжності не відносяться до предмету цього Договору. 

Оператор не несе відповідальності у разі неможливості здійснення обміну інформацією між Користувачами і (або) третіми особами, якщо це викликано виходом із ладу використовуваних сторонами програмно-апаратних засобів та каналів зв'язку, наданих підрядниками, субпідрядниками і (або) третіми особами. Оператор не несе відповідальності у разі неотримання Користувачем інформації, спрямованої Користувачеві через Платформу і (або) іншим способом, відповідно до цього Договору. 


 16.2. Обмеження відповідальності Оператора Якщо Користувач не задоволений Послугами, наданими Оператором, змістом інформаційного контенту розміщеного на Платформі або цим Договором, єдиним і виключним засобом захисту Користувача є припинення їм використання послуг, що надаються Оператором. 

Всі вимоги або позови, пов'язані з використанням Оператора або умовами такого використання, повинні бути заявлені протягом 1 (одного) місяця з моменту виникнення таких вимог або підстав для позову. 

У деяких випадках чинне законодавство може не допускати передбаченого вище обмеження відповідальності, внаслідок чого дане обмеження відповідальності в певних обставинах не діє. Якщо будь-яка частина цього обмеження відповідальності з будь-якої причини буде визнана недійсною або не забезпеченої правовим захистом, то розмір сукупної відповідальності Оператора (відповідальності Оператора і його співробітників, адміністраторів, агентів, афілійованих осіб або інших пов'язаних сторін, спонсорів, дистриб'юторів, посередників, постачальників, представників, партнерів або будь-яких інших осіб, що діють від імені Оператора) при подібних обставинах відносно зобов'язань, які в іншому випадку були б обмеженими, не перевищує суму окремого інформаційного блоку оплату за який було внесено Користувачем. Оператор не несе відповідальності перед Користувачем і (або) третіми особами за будь-які затримки, переривання, збитки чи втрати, що відбуваються внаслідок дефектів в будь-якому електронному або механічному обладнанні, як належить Оператору так і немає, проблем при передачі інформації до або від Оператора та (або) з'єднанні з нею. Оператор не несе відповідальності за зміст розміщеної Користувачем інформації в Платформі; 

Оператор не гарантує Користувачеві, що використання послуги Оператора надасть йому будь-які в тому числі неконкурентні переваги перед іншими особами, які не скористалися послугами Оператора, а також заявляє що використання ресурсу Оператора є інформаційною послугою, яка не замінює навчання і надання послуги спеціалізованими сертифікованими державними центрами. 

У разі виявлення порушень законодавства, а також за наявності відповідних розпоряджень з боку владних органів, Оператор залишає за собою право призупинити або видалити інформацію, розміщену Користувачем. 

Оператор не несе відповідальності за повне або часткове невиконання яких би то не було зобов'язань один перед одним між Користувачем і третіми особами. Оператор не несе відповідальності перед Користувачем і третіми особами за дії в рамках використання послуг третіми особами. У спірних ситуаціях Оператор діє в рамках чинного законодавства і судових рішень. 

Оператор не гарантує абсолютну безперебійність або безпомилковість Послуг і не дає гарантію того, що пропоноване програмне забезпечення (Платформа) або будь-які інші матеріали не містять комп'ютерні віруси та інші шкідливі компоненти. Оператор вживає всі розумні зусилля і заходи з метою недопущення цього. 

Оператор не несе відповідальності за прямий або непрямий збиток, заподіяний Користувачеві в результаті використання або неможливості користування Послугами або завдані в результаті помилок, пропусків, перерв у роботі, видалення файлів, дефектів, затримок у роботі або передачі даних, або зміни функцій та інших причин. 

Оператор не гарантує прийняття електронної пошти Користувача від віддалених мереж, функціонування яких призвело до занесення адреси такої мережі в списки, за якими програма доставки пошти Оператора не здійснює прийом пошти. 

 Оператор не несе відповідальності за якість каналів зв'язку загального користування, за допомогою яких здійснюється доступ до Послуг. 


Оператор не несе відповідальності за повідомлення третіх осіб про позбавлення Користувача доступу до Послуг та (або) облікового запису і (або) будь-який з функцій Оператора, за можливі наслідки, що виникли в результаті відсутності та (або) наявності такого попередження зробленого в будь-якій формі. 

Оператор не є відповідачем або співвідповідачем по будь-яких зобов'язаннях і витратам, пов'язаним з порушенням положень цього Договору Користувачем або іншими особами, які використовують Ім'я користувача і Пароль Користувача; або пов'язаним з використанням Послуг за допомогою мережі Інтернет; або пов'язаним із приміщенням або передачею будь-якого повідомлення, інформації, програмного забезпечення або інших матеріалів в мережі Інтернет Користувачем або іншими особами, які використовують його Ім'я облікового запису і Пароль. 


 16.3. Відповідальність Користувача 

Користувачі самостійно несуть відповідальність за будь-які збитки та (або) інші негативні наслідки, які виникають у них в результаті виконання і (або) невиконання і (або) неналежного виконання обов'язків за цим Договором, інструкцій Оператора, третіх осіб з питань виконання цього Договору, включаючи, але не обмежуючись: 

- Неправильне зазначення номера облікової записи Користувача; 

- Інші помилки в заповненні документів, складених на виконання цього Договору; 

- Укладення угод з використанням інформації та (або) Послуг Оператора; 

- Недотримання Користувачем правил інформаційної безпеки; 

- Недотримання Користувачем правил, нормативів та інших документів, що регламентують використання Користувачем комп'ютерної техніки, з якою Користувач здійснює доступ до Платформи; 

- Неправильне зазначення реквізитів у відповідному розрахунковому або іншому документі при поверненні невитраченою частини грошових коштів; 

Якщо не обумовлено особливо, ризики, пов'язані з неналежним виконанням своїх обов'язків Користувачами, включаючи ризик неплатежу, лежать на Користувачі. Користувач розуміє, приймає і погоджується, що він повинен самостійно оцінювати всі ризики, пов'язані з використанням Платформи Оператора, включаючи оцінку її надійності, повноти та корисності. Користувач самостійно несе всі ризики будь-якого використання та (або) неможливості використання Послуг, що надаються Оператором. Користувач зобов'язується при використанні Послуг в рамках цього Договору виконувати чинне законодавство України або інших країн, для громадян яких призначена робота Користувача, і не переносити на Оператора відповідальність за збиток будь-якого роду, понесений Користувачем і (або) третіми особами в ході використання Користувачем послуг і ( або) робіт Оператора.

 Користувач приймає на себе повну відповідальність і ризики, пов'язані з використанням Послуг за допомогою мережі Інтернет, у тому числі відповідальність за оцінку точності, повноти і корисності будь-яких думок, ідей, іншої інформації, а також якості і властивостей товарів та послуг, які розповсюджуються в Інтернет і надаються Користувачеві допомогою Послуг. 

Користувач повністю відповідальний за збереження свого пароля і за збитки, які можуть виникнути через несанкціоноване його використання. За фактом крадіжки імені користувача та (або) пароля, з вини третіх осіб, Користувач має право направити на адресу Оператора заяву про зміну імені користувача. 

Оператор не несе відповідальність за дії третіх осіб, що спричинили крадіжку. Користувач погоджується захистити Оператора, його агентів, працівників та відповідних третіх осіб (тобто, відповідних рекламодавців, партнерів, ліцензіарів, ліцензіатів, консультантів і підрядників) (спільно іменованих «захищаються особи») від відповідальності за будь-яким вимогам третіх сторін і від будь-яких збитків і витрат (включаючи присуджені збитки, суми відступного і розумні суми оплати послуг юристів), порушеною проти будь-яких осіб які підлягають захисту, що виникають з використання Користувачем, пов'язаних з використанням Користувачем або можуть виникнути через використання Користувачем Платформи, Сайтів з Платформою та (або ) з порушення Користувачем умов цього Договору. 


 17. Гарантії Оператора. Відмова від гарантій 

17.1. Гарантії Оператора 

Протягом строку дії цього Договору Оператор зробить всі зусилля для усунення будь-яких збоїв і помилок у разі їх виникнення при роботі Платформи, використовуваної при наданні послуг Користувачеві, в максимально короткі терміни. При цьому Оператор не гарантує відсутності помилок і збоїв при роботі програмного забезпечення (Платформи) та надання Послуг. 


17.2. Відмова від гарантій Користувач в явній формі визнає і погоджується з тим, що:

 а) Користувач використовує Платформу, Послуги, що надаються Оператором на свій власний ризик. Послуги Оператора надаються на умовах «як є» і «як доступно». У повному обсязі, допустимому відповідно до чинного законодавства, Оператор в явній формі відмовляється від будь-яких гарантій, неявних або відносно надаваних Послуг та (або) їх вмісту та (або) змісту Сайту Оператора, включаючи, крім іншого, відповідальність за недоліки в праві, гарантії товарного стану та придатності для досягнення конкретних цілей або використання за призначенням, а також гарантії відсутності порушення прав інтелектуальної власності. 

б) не обмежуючи універсальний сенс вищесказаного, Оператор не гарантує і не заявляє, що (i) Послуги, що надаються Оператором, задовольняють вимогам користувача; (і) використання Оператора та (або) Платформи буде безперебійним, своєчасним, безпечним або вільним від помилок; (і) продукти, послуги, інформація та інші продукти або матеріали, придбані або отримані Користувачем через і за допомогою Оператора, будуть відповідати очікуванням Користувача. 

в) Оператор не надає гарантій відповідності будь-яким умовам, положенням, нормативним документам, стандартам і вимогам (включаючи умови щодо якості, відповідності, документації користувача, національним і міжнародним стандартам і нормативам, діловій практиці тощо) крім прямо зазначених у цьому Договорі. 

г) Оператор не гарантує сумісність і можливість спільної роботи Платформи з будь-яким іншим програмним забезпеченням, базами даних, обладнанням, форматами та структурами даних, поки така гарантія не заявлена в явному вигляді Оператором. 

Користувач цим визнає, що, щоб уникнути сумнівів, Оператор не гарантує, що Платформа буде працювати в будь-який момент часу і протягом простою:

(1) викликаного перебоями в роботі магістралей, мереж або серверів Інтернету; 

(2) викликаного будь-якими збоями обладнання Користувача, систем або місцевих послуг доступу; 

(3) викликаного заздалегідь запланованим технічним обслуговуванням; 

(4) подіями, які перебувають поза контролем Оператора (або перебувають під його повним контролем), таких як страйки, заворушення, хвилювання, пожежі, повені, вибухи, війна, дії уряду, умови праці, землетруси, природні катаклізми, або переривання надання послуг доступу до Інтернету в місцях розташування цілих або частини серверів Оператора (що знаходяться під його повним контролем) або Користувальницьких серверів. 


 17.3. Відсутність гарантій Користувач визнає і погоджується, що Оператор не пов'язаний з товарами (послугами) будь-яких третіх осіб, які Користувач може вибрати для роботи і (або) управління спільно з Платформою Оператора і не несе за них ніякої відповідальності. Оператор не робить жодних запевнень щодо якості, точності, надійності, повноти та законності будь-яких товарів (послуг) третьої сторони. 


 18. Вирішення спорів 

Спори, що виникають при виконанні Договору, вирішуються в претензійному порядку. Претензія подається Оператору письмово з додатком документів, що обґрунтовують пропоновані вимоги, у термін не більше 20 (двадцяти) календарних днів з моменту виникнення причини спору. Отримана претензія розглядається Оператором в термін не більше 10 (Десяти) робочих днів. 

Сторони будуть докладати всіх зусиль з метою досягнення згоди щодо спірних питань шляхом переговорів. При неможливості досягнення згоди на переговорах, що виникли спори підлягають розгляду з дотриманням територіальної підсудності - Господарському суді Одеської області. 

 З усіх інших питань, не передбачених в Договорі, Сторони керуються чинним законодавством України. 

Сторони згодні визнавати дані, отримані в порядку електронного документообігу, встановленого Договором, інформацію в електронному вигляді і (або) на папері, в якості доказів для вирішення спорів та розбіжностей, в тому числі при вирішенні спорів у господарському суді. Розгляд фінансових претензій до Оператора, пов'язаних з наданням Послуг, здійснюється при пред'явленні Користувачем відповідних фінансових документів, що підтверджують оплату Послуг Користувачем. 

Для вирішення технічних питань при визначенні провини Користувача в результаті його неправомірних дій при користуванні мережею Інтернет та (або) Платформою Оператора та (або) Послугами Оператора, Оператор має право самостійно залучати компетентні організації і третіх осіб як експертів. 


 19. Обставини непереборної сили 

Сторона звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за Договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення Договору внаслідок обставин надзвичайного характеру, які Сторона не могла ні передбачити, ні запобігти розумними заходами. До таких обставин відносяться: телекомунікаційні збої загального характеру, повінь, пожежа, землетрус і інші явища природи, а також війна, військові дії, акти або дії державних органів та інші. 

При настанні зазначених у першому абзаці розділу обставин сторона, виконанню зобов'язань якої вони перешкоджають, повинна не пізніше 5 (П'яти) робочих днів сповістити про них письмово іншу сторону. Повідомлення має містити дані про характер обставин, що має бути підтверджено відповідною регіональною Торгово-промисловою платою, а також, оцінку їх впливу на можливість виконання стороною зобов'язань за Договором та термін виконання зобов'язань. 

У разі якщо обставини, зазначені у першому абзаці розділу, триватимуть більше 60 (Шестидесяти) календарних днів, Оператор має право розірвати Договір в односторонньому позасудовому порядку, при цьому Сторони повинні провести взаєморозрахунки по виниклих при виконанні Договору фінансовими зобов'язаннями. 

Якщо Користувач не направить або несвоєчасно направить повідомлення, передбачене в другому абзаці цієї глави договору, то Користувач зобов'язаний відшкодувати Оператору понесені ним збитки. 

У випадках настання обставин, передбачених в першому абзаці цієї глави Договору, строк виконання стороною зобов'язань за цим Договором відсувається відповідно до часу, протягом якого діють ці обставини і їх наслідки. 


 20. Термін дії договору, порядок укладання договору, зміни і розірвання договору

 Договір вважається укладеним і набуває юридичної сили з моменту вчинення Користувачем дій (акцепту), передбачених у Оферті і що означають беззастережну згоду Користувача з умовами Договору і приєднання до всіх умов оферти без будь-яких змін, вилучень або обмежень. Якщо Користувач не приймає в повному обсязі умови Оферти, то використання Користувачем Програми Оператора, а одно будь-яких Послуг, що надаються Оператором, не допускається. Укладення цього Договору здійснюється шляхом приєднання до умов цього Договору (оферти) відповідно до ст. 633, 641 Цивільного кодексу), умови якого визначені нижче по тексту і можуть бути прийняті Користувачем не інакше як шляхом приєднання, регульованого ст. 634 ЦКУ. 

Відповідно до чинного законодавства України, безумовним прийняттям (акцептом) умов публічної оферти вважається: 

а) здійснення Користувачем будь-якого платежу в рахунок оплати послуг Оператора;

б) згоду з його умовами шляхом прийняття опції "Прийняти" та (або) "Згоден" або аналогічних на екрані портативного пристрою, персонального комп'ютера або будь-якого іншого пристрою, який демонструє текст цієї Угоди; 

 в) факт будь-якого використання Користувачем послуг, що надаються Оператором, в тому числі Он-лайн реєстрація на сайті Оператора, створення облікового запису, передача, запис, зберігання, перегляд, завантаження, вивантаження інформації та матеріалів будь-якого формату і характеру, а також всі інші дії та послуги , можливі і пов'язані з використанням Програми та (або) її компонентів і функцій. 

 Дія даного Договору поширюється також на оновлення, розширення, модифікації, доповнення та будь-які компоненти Платформи Оператора і (або) на будь-які Послуги Оператора. Цей Договір діє безстроково до моменту припинення його дії за ініціативою будь-якої Сторони, як описано в умовах цього Договору. Оператор має право вносити зміни в цей Договір. У цьому випадку Оператор надає доступ до нової редакції Договору і має право випереджати чергове використання Послуг Оператора запрошенням ознайомитися і прийняти або відхилити чинну редакцію Договору. Використовуючи Платформу Оператора, будь-яку її послугу, функцію або складову частину після дати внесення відповідних змін до Договору, Користувач автоматично приймає умови зміненого Договору. Користувач має право в односторонньому порядку в будь-який момент припинити дію Договору, закривши всі свої облікові записи в Платформі і повідомивши Оператора про припинення дії договору способом, передбаченим для відповідної послуги. У всіх випадках від Користувача потрібно письмове повідомлення Оператора про припинення дії цього Договору. 

Оператор, зі свого боку, має право в односторонньому порядку припинити дію цього Договору, якщо: 

 а) Користувач порушив якесь положення цього Договору, або вчинив дії, що демонструють небажання дотримуватися умов Договору; 

б) Оператор не може надавати або зобов'язаний припинити надання послуг Користувачеві відповідно до законодавства та нормативними актами і (або) по будь-яким іншим причинам; 

в) Оператор не має технічної або організаційної спроможності продовжити надання послуг; 

 г) Оператор припиняє надання послуг на території держави, резидентом якої є Користувач, або з території якого Користувач здійснює доступ до Платформи Оператора; 

д) надання послуг не є комерційно обґрунтованим для Оператора. 

Договір буде вважатися розірваним протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів після отримання Оператором письмового повідомлення Користувача. Оператор має право проводити розслідування будь-якої діяльності, що порушує умови цього Договору. Якщо Користувач порушив умову цього Договору або яке-небудь правило і (або) додаткову угода або умову, Оператор має право, на свій розсуд і без повідомлення, розірвати Договір, призупинити його, або перервати участь Користувача у всіх послугах Оператора, або в якійсь її частини. У разі будь-яких інших порушень Оператор надасть Користувачеві 14 (чотирнадцять) днів на те, щоб усунути такі порушення, а якщо через 14 днів після того, як Оператор надіслав Користувачеві повідомлення з вимогою виправити порушення, Користувач їх не виправив, Оператор має право розірвати цей Договір. Умови цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті Оператора і діють до моменту скасування Умов цього Договору Оператором. 


 21. Період дії (роботи) Оператора, строки і обсяг надання Послуг 

Терміни надання Послуг вказані на офіційному сайті Оператора. Користувач самостійно визначає необхідний термін та обсяг користування Послугами та вживає необхідні дії для продовження або припинення користування Послугами. Моментом початку надання платної (однієї або декількох, будь-якої конкретної) Послуги вважається момент підключення Користувачем такої Послуги за допомогою облікового запису користувача. Моментом закінчення надання платної (однієї або декількох, будь-якої конкретної) Послуги вважається момент відключення Користувачем такої Послуги за допомогою облікових записів користувачів, або момент її відключення Оператором у випадках, передбачених цим Договором. 


 22. Авторські права 

22.1. Виключні права 

Будь-який зміст, включаючи бази даних, інформаційні матеріали, дані про інфраструктуру і інтерфейсах та інша інформація різного роду і формату представлення, розміщена і наявна у Оператора та (або) на Платформі або пов'язана з нею, може бути результатом інтелектуальної діяльності або об'єктом промислової власності і захищатися законодавством у галузі забезпечення авторських прав. Будь-який зміст призначено винятково для особистого некомерційного використання, якщо інше не передбачено окремою угодою з Оператором і (або) власником виключних прав на такий зміст. При цьому будь-яке копіювання, відтворення, переробка, поширення, передача в оренду або на умовах позики, розміщення у вільному доступі (опублікування) в мережі Інтернет, будь-яке використання в засобах масової інформації Змісту без попереднього письмового дозволу Оператора і без посилання на неї забороняється, за винятком випадків, прямо передбачених цим Договором. 

Оператору належать виключні права на використання інформації розміщеної в Платформі, при цьому деякі компоненти вихідного коду, технології, зміст та інші дані, які використовуються Оператором, можуть бути з відкритим кодом і не підлягати ліцензуванню. Користувач не має права використовувати будь-які торгові марки, товарні знаки і знаки обслуговування, фірмові найменування чи інші об'єкти промислової власності Оператора і третіх осіб, якщо інше не передбачено окремими угодами з власниками прав на дані об'єкти та (або) з Оператором. 

Користувач не має права приховувати, змінювати, видаляти будь-які торгові марки, товарні знаки і знаки обслуговування, фірмові найменування чи інші об'єкти промислової власності, що використовуються при наданні послуг Оператором і (або) у змісті програмного забезпечення Оператора. 


 22.2. Чи не виключна ліцензія на право використання Оператора 

Оператор передає Користувачеві невиняткове право використовувати Платформу та інформаційні бази даних, що входять і які використовуються для надання Послуг, тільки в особистих некомерційних цілях і тільки для забезпечення використання Послуг Користувачем, без обмеження території. Користувачеві забороняється: 

 а) передача прав на Платформу і інформацію розміщену на ній третій стороні, передача Платформи (свого доступу до інформаційних ресурсів Платформи) в тимчасове користування, лізинг, або оренду або у забезпечення позики; 

 б) використання, тиражування, відтворення, розкриття, публікація, дистрибуція або передача інформаційних ресурсів Платформи, за винятком спеціально дозволених Оператором випадків; 

в) видалення або приховування будь-якої інформації з авторського права, торговельної марки або обмежувальної написи; 

 г) модифікація Платформи або створення на її основі похідних продуктів; 

 д) використання Платформи для отримання або для надання третім сторонам конкурентної інформації; 

 е) використання Платформи (розміщених на ній інформаційних ресурсів) і будь-яких її частин для створення похідного або аналогічного продукту, що конкурує з Платформою; 

 ж) зміни Платформи, дизасемблювання, декомпілювання (перетворення коду програми у вихідний текст). 

Оператор має право оновлювати Платформу для покращення та розвитку Послуг. Оновлення можуть надаватися у вигляді окремих файлів, пакетів для автоматичної установки, а також у вигляді автоматично завантажувати і встановлювати з Інтернету і встановлюваних інформаційних модулів Платформи та (або) автоматично внесених змін в Платформу Оператора. Оновлення можуть надаватися без попереднього повідомлення. Деякі послуги може вимагати від користувача угоди на отримання таких оновлень. 


 22.3. Право Оператора а розміщення інформаційного контенту в Платформі. 

Для надання Послуг Оператор має право передавати або поширювати інформаційний контент, створений третіми, через мережі загального доступу, змінювати його, адаптуючи його до технічним вимогам пристроїв, послуг і засобів зв'язку з врегулюванням відносин щодо такого поширення з правовласниками контенту. 


 22.4. Ліцензія на інтерфейс Програми Оператора 

Оператор надає Користувачеві право на використання інтерфейсом Платформи з метою отримання доступу до інформаційного контенту Платформи. яка не підлягає передачі третім особам на період дії цього Договору. За винятком обмеженого обсягу, явно передбаченого цим Договором, Оператор не дає, а Користувач не набуває ніяких прав (включаючи, без обмежень, передбачуваних ліцензією) на інтелектуальну власність, і всі права, явно не передбачені цим Договором, залишаються за Оператором. 


 22.5. Маркування, позначення і приналежність Оператора 

Результати роботи Платформи Оператора та (або) споживані Користувачем Послуги та (або) Програмні дані не будуть ідентифікуватися і зображуватися з характеристиками торгової марки і (або) знаків обслуговування Оператора та іншим чином асоціюватися з Оператором тільки у випадках, прямо обумовлених у додаткових угодах, умовах і правилах використання таких послуг. У всіх інших випадках Оператор залишає за собою право ідентифікувати будь-яким способом (чином) як надані їм послуги, так і результат надання таких послуг, а також розміщувати рекламні, інформаційні та інші матеріали третіх осіб у послугах, що надаються та (або) в результатах надання таких послуг і в Програмних даних. 


 23. Додаткові умови 

Всі документи, на які посилається цей Договір, а також документи, складені у зв'язку з його виконанням, є його невід'ємною частиною. 

Якщо будь-яке положення цього Договору стає недійсним, це не впливає на дійсність інших його положень. Невиконання будь-якою стороною одного зі своїх зобов'язань за цим Договором не означає відмови від виконання інших зобов'язань і прав за цим Договором. 

Всі нарахування (розрахована вартість наданих послуг) за цим Договором, а також зроблені Оператором висновки з питань, що належать до цього Договору, є обов'язковими для Користувача, крім випадків виявлення останніми очевидною лічильної помилки. 

 Сторони домовилися розглядати цей Договір як документ, складений у письмовій формі з виконанням усіх вимог законодавства, передбачених для подібних договорів. 

Сторони самостійно сплачують всі податки та інші обов'язкові платежі в бюджет, що випливають з їх діяльності по виконанню цього договору. 

Основною мовою цього Договору є українська. Будь-який переклад Договору з української мови надається виключно для зручності ознайомлення. У разі будь-яких суперечностей між Договором українською мовою і його перекладом, версія Договору українською мовою безумовно має переважну силу. 


 Цей Договір являє собою обов'язкову юридичну угода між Оператором і Користувачем, що регулює використання Послуг, і повністю замінює собою будь-які попередні угоди між Оператором і Користувачем у відношенні Послуг. 


 Якщо окремі положення цього Договору будуть визнані нікчемними (не мають сили) відповідно до порядку, визначеним чинним законодавством України та (або) міжнародними правовими нормами та угодами, то всі інші його положення безумовно зберігають свою дію. Якщо Оператор не застосовує будь-які права, заходи і засоби правового захисту відповідно до цього Договору, законодавством або нормативними актами, це не означає відмови Оператора від таких прав. Такі права, заходи і засоби правового захисту можуть бути застосовані Оператором на власний розсуд. 


 Умови цього Договору регулюються законодавством України. Будь-які спори, що виникають в процесі виконання Договору, вирішуються за взаємною згодою Сторін. Якщо такої згоди не може бути досягнуто, Сторони мають право звернутися для вирішення спору до суду згідно предметної та територіальної підсудності. При цьому Оператор має право застосовувати засоби судового захисту в будь-якій юрисдикції. Цей Договір містить повний обсяг домовленостей сторін щодо Послуг, що надаються Оператором. Будь-які повідомлення на адресу Оператора повинні відправлятися на поштову адресу Оператора, поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення, та вважаються виданими в момент їх отримання Оператором. Повідомлення Користувачеві можуть направлятися на адресу електронної пошти, вказану Користувачем при заповненні реєстраційної форми облікового запису або розміщенням повідомлення на інтерфейсі облікового запису Користувача і вважаються отриманими в момент відправлення (при направленні їх електронною поштою) або, не більше ніж через 15 (п'ятнадцять) дні,в після розміщення (для повідомлень, що розміщуються на інтерфейсі облікового запису Користувача). Якщо Оператор не використовує свої права при будь-якому порушенні, це не означає його відмови від прав при будь-якому наступному порушенні. Не мають сили положення будуть змінені таким чином, щоб вони відображали наміри сторін, а решта положень Договору залишаються в повній силі. Користувач не може поступатися своїх права за цим Договором, і будь-яка спроба відступлення є нікчемною. Пункти, що стосуються обмеження відповідальності Оператора, відмови від гарантій, авторських прав та інших майнових прав залишаються в силі після будь-якого закінчення терміну дії або припинення цього Договору. 


 Відсутність відмови від права. 

 Нездатність Оператора здійснити те чи інше право в рамках Договору, повноваження або намір, передбачені Договором, або ж наполягти на суворому дотриманні умов Договору Користувачем, не означає ані відмови Оператора від термінів та умов Договору в разі наступного порушення, ані відмови від своїх прав вимагати дотримання умов Договору в будь-який час вподальшому. 


Цілісність Договору. 

 Договір являє собою повну домовленість між Оператором і Користувачем. Оператор не приймає на себе жодних умов і зобов'язань щодо предмету Договору, за винятком прямо зазначених у Договорі, за винятком випадку, коли такі умови або зобов'язання зафіксовані в письмовому вигляді і підписані Оператором і Користувачем.